Hoi, leuk dat je hier ook even komt kijken. Op deze website gebruiken wij net iets minder trackers en cookies dan de pagina werkenbijdefensie.nl die in het boek ‘De Google formule’ uitgebreid geanalyseerd wordt. Check hier met welke cookies en trackers Defensie nieuwe militairen rekruteert. En hier hoe zij met jouw privacy omgaan. Lees hier beneden wat deze website over jou verzamelt.

Cookies & trackers

Websites gebruiken handige en soms ook nuttige technieken die het gebruiksgemak kunnen verhogen en die een website zo goed mogelijk toegankelijk maken voor de gebruiker. Eén van de technieken die hiervoor worden toegepast zijn de zogeheten ‘cookies’ en met cookies vergelijkbare technologieën waaronder scripts en fingerprints (hierna noemen we ze simpelweg ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door webmasters of derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de websites die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers of een e-mailadressem uit cookies worden herleid. Cookies worden dan ook niet gebruikt om bestanden op te bouwen voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies wij inzetten voor onze website degoogleformule.nl en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Hieronder leest u meer over welke cookies wij met welke reden gebruiken.

Door verder te klikken en gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van de cookies bij bezoeken aan onze website.

  1. Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van Google Analytics continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken en gebruikt worden. Hiervoor gebruiken wij cookies van Google.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze websites bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, op welke links zij het meest klikken en andere gebruikersacitiviteiten. Zo zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

  1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze websites
  2. Het bijhouden van de tijd die elke individuele bezoeker doorbrengt op onze website
  3. Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers de verschillende pagina’s van onze website bezoeken
  4. Het beoordelen welke delen van onze website op grond van bepaalde analyses verbeterd kunnen worden, oftewel het ‘optimaliseren’ van onze website.

Zie hier een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen.

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang
_ga Bezochte website Google Analytics 1 minuut
_dc_gtm_UA-140500342-1 Bezochte website Google Tag Manager 10 minuten

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun betreffende websites publiceren (zie de links hier verderop). Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Digitale Marketing Specialist heeft daar geen invloed op.

Google http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
  1. Overige / onvoorziene cookies

Wij hebben niet altijd inzicht in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst, wij hebben nu eenmaal niet het gehele internet in pacht. Dit is met name het geval wanneer onze websites zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een derde partij zijn gehost, maar die wij (ook) op onze websites kunnen vertonen.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy hiermee gewaarborgd hebben. 

  1. Browserinstellingen

Als u niet wenst dat onze website geen cookies op uw computerplaatst, dan kunt u uw browser-instellingen aanpassen zodat (i) u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst of (ii) alle cookies, of alleen cookies van derde partijen weigeren. Via uw browser kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en device dat u gebruikt dient aan te passen.

Wees u ervan bewust dat wanneer u geen cookies wilt gebruiken, wij niet kunnen garanderen dat onze website helemaal goed functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site niet optimaal werken, of bepaalde pagina’s/elementen in zijn geheel niet zichtbaar zijn.

Hoe u instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen, of volg één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw specifieke browser te gaan.

Tenslotte willen we u erop wijzen dat u via www.youronlinechoices.eu cookies van specifieke partijen kan uitzetten.

  1. Slotopmerkingen

Wij zullen deze cookieverklaring met enige regelmaat aanpassen. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in onze website, de door ons gebruikte cookies of de regels rondom cookies. Op deze webpaginakunt u steeds een actuele versie van de cookieverklaring vinden.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via: info@dedms.nl

Privacyverklaring

In deze Privacy verklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens De Digitale Marketing Specialist verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Digitale Marketing Specialist, een handelsnaam van The Bobbington Post, gevestigd en kantoorhoudend aan de Heliconweg 10, 8914 AS Leeuwarden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56504233 (hierna: ‘de DMS’).

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van de DMS verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

2. Doel van de verwerking van de gegevens 

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a)    Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren en te factureren.

b)     Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

c)    Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan andere gegevens in ons bestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

d)    Email-marketing

Indien u daar mee akkoord bent gegaan gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

e)    Wet- en regelgeving

Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

3. Toestemming
Door het gebruik van onze website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden maakt in overeenstemming met deze Privacy verklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacy verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Delen van persoonsgegevens

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, of als we een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kunnen wij hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we kunnen aantonen dat het gebruik van uw persoonsgegevens relevant en passend is voor het gebruik van onze diensten.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer).

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor het gebruik van onze diensten door u kunnen wij soms een beroep doen op dienstverleners. In deze voorkomende gevallen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Bij de eventuele verwerking of toepassing van uw persoonsgegevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende logica die hierbij wordt gebruikt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen

5. Beveiligingsmaatregelen

de DMS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis.

de DMS gebruikt technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om redelijke bescherming van uw persoonsgegevens te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.  De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit SSL Certificatie en het hebben van een HTTPS server .

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

6. Verwerkers

de DMS kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van de DMS, zullen optreden. Met deze verwerker sluit de DMS een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

7. Rechten persoonsgegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.  Hiervoor kunt u contact opnemen via: info@dedms.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

de DMS zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden.  Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons vernietigd.

8. Cookies

Bij het gebruik van de website van de DMS kan door de DMS en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website?

Bij ieder bezoek aan onze website, dus wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

Gebruik van uw IP-adres
Wij gebruiken IP-adressen voor slechts 2 doelen:

Om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics. In dit geval wordt uw IP adres geanonimiseerd, wat inhoudt dat het laatste octet van het IP adres wordt weggehaald. Hierdoor is dit niet meer terug te leiden naar u. Om onze websites veilig en bereikbaar te houden.

9. Gebruik van Youtube video’s
Op onze website kunnen wij gebruikmaken van YouTube-video‘s die zijn opgeslagen op https://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens verzonden naar YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

10. Vragen en klachten

Indien er vragen zin over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop de DMS gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: info@dedms.nl

Post kan worden gericht aan:
The Bobbington Post
Heliconweg 10
8914 AS Leeuwarden

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.

11. Deze Privacy verklaring

de DMS kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.